Tuesday, 5 April 2011

Rancangan Pengajaran...

Tarikh : 2 Mac 2011
Hari  : Rabu
Kelas : 2 Ibnu Sina
Bilangan Pelajar : 33 orang
Mata pelajaran : Bahasa Arab komunikasi
Tajuk  : Isnad Fiil Naqis.


Langkah/masa
Kandungan
Aktiviti
Alat Bantuan Mengajar
Set Induksi
    (3minit)                 ء
Guru meminta para pelajar menyebut tasrif fiil madhi, mudhori’ dan amar dengan alunan muzik (1minit)
Pelajar menyebut tasrif fiil madhi, mudhori’ dan amar mengikut alunan muzik
(2minit)
-          Komputer
-          Projektor
-          Mikrofon 

Sesi pengajaran
(90 minit)
- Guru menjelaskan tajuk dengan aktiviti yang telah dilakukan pelajar (2minit)

- Guru memberitahu tajuk pengajaran
(5minit)

- Guru menerangkan secara menyeluruh makna, dan pembahagian tentang tajuk pengajaran
(25minit)
- Guru meminta pelajar memberi contoh selain daripada ayat yang terdapat dalam buku
(5 minit)

- Guru membahagikan pelajar dalam kumpulan
(2minit)

- Pelajar diminta menyelesaikan beberapa soalan  yang telah diberikan oleh guru dalam kumpulan
(15minit)

-Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil mereka  melalui kreativiti mereka
(20minit)
-Gambar rajah.
- Buku Teks
- Papan Hitam
-Kertas Mahjong.

Refleksi
-Pelajar dapat mengetahui erti Fiil Naqis dan mengetahui cara menukar fiil kepada tasrif fiil madhi, mudhori’ dan amar

- Pelajar dapat membezakan penggunaan setiap a’laqah dalam Fiil Naqis

- Pelajar dapat mempelajari cara bina ayat berdasarkan penggunaan Fiil Naqis
Contoh Isnaad Mudhari' Dan Amar...


Pelajar-pelajar sekalian....mari kita sama-sama mengenal contoh Isnaad Mudhori' Dan Amar yerk  =D
Monday, 4 April 2011

Contoh Isnaad Madhi Naaqidh....


Kaedah-kaedahnya:

1)   Apabila fi’il madhi naaqish bersambung dengan wawujama’, maka huruf ‘illatnya dibuang, dan tinggallah fathah sebelum wawu, kalau yang dibuang itu huruf alif, dan didhommahka sebelumnya, kalau dia selain alif.
2)   Apabila akhir huruf fi’il madhi naaqish itu ya’ atau wawu dan bersambung dengan selain wawu dari dhamir-dhamir baariz, maka tidaklah ada perubahan.
3)   Apabila akhir huruf fi’il madhi naaqish itu alif dan bersambung dengan selain wawu dari dhamir-dhamir rafa’ baariz, maka kalau dia itu tsulatsiy, alifnya dikembalikan kepada asalnya, dan jika dia lebih dari tsulatsiy, maka alifnya diganti dengan ya’.


Tasrif 5

Tasrif 4

Tasrif 3